Välkommen till Lundabygdens Fågelklubb,

en ideell förening med syfte att främja fågelskådning och fågelskydd i Lundabygden.

 Föreningen anordnar exkursioner till olika lokaler beroende på årstid och ger ut medlemstidningen Råkan två gånger per år.

Medlemsavgiften för år 2024 är 110 kr och kan sättas in på plusgiro 11 10 35-2, med avsändarens namn, adress och gärna mail-adress.

Vår Facebookgrupp heter Lundabygdens Fågelklubb och finns på

https://www.facebook.com/groups/696378263895273/

Kontakt: Lars G R Nilsson 070-69 65 180 larsgr53@gmail.com

---------------

Samlingsplatsen för exkursionerna, om inget annat anges, är P-platsen vid Naturvetarvägen 2 i Lund, strax väster om Ekologihuset och Biologihuset, med infart från Tornavägen.

(Mer info om exkursionerna finner du i medlemstidningen RÅKAN)

---------------

PROGRAM för hösten 2024

Söndag 25 augusti - Åhus
Exkursionsledare: Anna Åkesson 0703 095337
Samling kl 07 vid p-platsen vid Naturvetarvägen 2 i Lund

Söndag 15 september - Knösen
Exkursionsledare: Johnny Jönsson 0767 620042
Samling kl 08 vid p-platsen vid Naturvetarvägen 2 i Lund

Fredag – söndag 27-29 september – Blekinge
Intresseanmälan till exkursionsledaren Olle Holst 0705 212707
e-post: olle.holst54@gmail.com

Söndag 13 oktober - Skånes västkust
Exkursionsledare: Markus Qvarfordh 0738 306237
Samling kl 08 vid p-platsen vid Naturvetarvägen 2 i Lund

Söndag 20 oktober - Vombområdet
Exkursionsledare: Göran Pettersson 0729 935577
Samling kl 09 vid p-platsen vid Naturvetarvägen 2 i Lund

Söndag 10 november - Vindexkursion
Exkursionsledare: Dan Hammarlund 0730 628567
Samling kl 07 vid p-platsen vid Naturvetarvägen 2 i Lund

Söndag 8 december - Örn-och gås
Exkursionsledare: Anders Hansson 0733 392282
Samling kl 09 vid p-platsen vid Naturvetarvägen 2 i Lund

PROGRAM för våren 2025

Söndag 19 januari - Lunds reningsverk
Exkursionsledare: Monica Pedersen 0735 506147
Samling kl 09 vid busshållplatsen i Värpinge by

Väl mött i markerna!

Helena Heyman, ordförande

helena.heyman@telia.com