Välkommen till Lundabygdens Fågelklubb,

en ideell förening med syfte att främja fågelskådning och fågelskydd i Lundabygden.

 Föreningen anordnar exkursioner till olika lokaler beroende på årstid och ger ut medlemstidningen Råkan två gånger per år.

För att bli medlem insättes årsavgiften 90 kr på plusgiro 11 10 35-2,

med avsändarens namn och adress angivet.

Kontakt: lgrn@bredband.net

---------------

LFK:s FÅGELEXKURSIONER


Hösten 2018


Söndag 26 augusti, Vadare i sydväst kl 08

Söndag 16 september, Falsterbo kl 07

Söndag 30 september, Sövdesjön runt kl 08

Söndag 14 oktober, Vindexkursion kl 08

Fredag - söndag 19-21 oktober, Helgexkursion till Södra Jylland och Schleswig-Holstein
Anmälan till exkursionsledaren Olle Holst 0705-212707 senast 25 september

Söndag 11 november, Vindexkursion kl 08

Söndag 2 december, Gåsexkursion kl 09

---------------

Våren 2019


Söndag 20 januari, Lunds reningsverk kl 09
Samling vid vändplatsen i södra delen av Åkerlund Rausings väg.

 

Där inget annat anges är samlingsplats för exkursionerna P-platsen vid Sölvegatan 22 F i Lund (strax öster om Ekologihuset, med infart från öster via Ole Römers väg)