Välkommen till Lundabygdens Fågelklubb,

en ideell förening med syfte att främja fågelskådning och fågelskydd i Lundabygden.

 Föreningen anordnar exkursioner till olika lokaler beroende på årstid och ger ut medlemstidningen Råkan två gånger per år.

För att bli medlem insättes årsavgiften 90 kr på plusgiro 11 10 35-2,

med avsändarens namn och adress angivet.

Du hittar oss också på Facebook på

https://www.facebook.com/groups/696378263895273/

Vår Fb-grupp heter kort och gott: Lundabygdens Fågelklubb.

Kontakt: Lars G Nilsson 070-69 65 180 lgrn@bredband.net

---------------

PROGRAM

(Mer info om exkursionerna finner du i medlemstidningen RÅKAN)


Vår 2019


Söndag 20 januari Lunds reningsverk kl 9-12
OBS! Samling vid vändplatsen i södra änden av Åkerlund & Rausings väg

Söndag 24 februari, Skånes västkust kl 09

Söndag 10 mars, Örnar och gäss kl 08

Tisdag 19 mars, Årsmöte + föredrag om Namibia kl 19

Söndag 7 april, Kåseberga kl 06

Söndag 28 april, Vombsänkan kl 07

Söndag 5 maj, Fågelskådningens dag kl 8-12
OBS! Ingen organiserad samåkning.

Söndag 12 maj, Falsterbo kl 06

Onsdag 22 maj, Nöbbelövs mosse kl 18
OBS! Samlingsplatsen för denna exkursion är vid p-platsen i sydvästra hörnet av mossen vid Nöbbelövs bygata (intill Gunnesbo 4H-gård).

Söndag 26 maj, Gyllingexkursion i Vombsänkan kl 05

Söndag 9 juni, Fjärilar i Skrylleområdet kl 09

---------------

Där inget annat anges är samlingsplats för exkursionerna P-platsen vid Sölvegatan 22 F i Lund (strax öster om Ekologihuset, med infart från öster via Ole Römers väg)